Pirna drama u Dubrovniku (15.-19. stoljeće)

Predsjednica Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku, Slavica Stojan održat će predavanje o pirnoj drami u Dubrovniku, 25. listopada 2018. u Glazbenoj dvorani Kneževa dvora s početkom u 18 i 30 sati.

Postoji duga i bogata tradicija povezanosti književnosti i događaja vjenčanja. Stari Grci su smislili pjesničku formu koju su nazvali epitalamij. Formu su popularizirali  rimski pjesnici poput Ovidija, Katula i Klaudija, a zaživjela je u vrijeme renesanse novim životom i modificiranijim formama. Prikazi renesansnih svadbenih svečanosti pružaju uvod u svakodnevicu privatnog i intimnog života u renesansi. Epitalamij se počeo koristiti i izvan čistog poetičnog čina pjesme i onda kad je evidentno bila riječ o pirnoj drami – Shakespeareov San ljetne noći. Promotrimo li stariju hrvatsku književnost očito je da se pod veliki broj dramskih djela može podvući nazivnik pirnog stvaralaštva. Za neke je povijesne drame povijesno potvrđeno da su bile prikazane na nečijoj svadbi, za neke tek slutimo da su to bile, a postoje i one drame koje su inspirirane nekim pirom kao stvarnim događajem. Pirna drama u Dubrovniku iskazuje raguzeanski identitet naglašavajući sedam temeljnih postavki odnosno općih mjesta na kojima te drame počivaju: protivljenje ženidbama “nesličnim” i zauzimanje za doktrinu korta supra korti, naglašena erotiziranost, pa čak i opscenost, glazbena pratnja (trublje i bubnjevi), pjesma zahvalnica bogu Himeneju (zaštitniku prve bračne noći), fenomen dramske robinje, kao i pohvala slobodi, miru, Gradu i dubrovačkoj vlasteli.