Predavanje “Dramski svijet Ernesta Katića” dr.sc. Helene Brautović

U organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku dr.sc. Helena Brautović održat će predavanje o dubrovačkom dramskom piscu s naslovom “Dramski svijet Ernesta Katića” u ponedjeljak, 22.listopada 2018. u Čitaonici narodne knjižnice Grad s početkom u 18:30h.