Živio sveti Vlaho!

 Snimljeno danas s prozora Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku: